SZKOŁA PODSTAWOWA W TCZYCY

***

Podręczniki do religii 2024/2025

czytaj więcej...

***

Projekty, programy które realizujemy:

Program Dove Self-Esteem – Budowanie pozytywnej samooceny
czytaj więcej...

Program „Youngster”
czytaj więcej...

Program Szkolny Klub Sportowy
czytaj więcej...

Program "Zachowaj Trzeźwy Umysł"
czytaj więcej...

Program "Unplugged"
czytaj więcej...

Program „Czytam z klasą - Lekturki spod chmurki"
czytaj więcej...

Program „Czyste powietrze wokół nas"
czytaj więcej...

Program „Mała księżniczka wielki człowiek"
czytaj więcej...

Program „Kubusiowi przyjaciele natury"
czytaj więcej...

***

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych i klasy I Szkoły Podstawowej w Tczycy na rok szkolny 2024/2025

czytaj więcej...
***

***

Dzień Otwarty w Punkcie Przedszkolnym

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na Dzień Otwarty, który odbędzie się w Punkcie Przedszkolnym w Tczycy w dniu 10 marca 2023r. od godz. 09.30 do godz. 11.00.

https://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2023/02/dzień-otwarty.pdf

 

Marszałek Województwa Małopolskiego przekazał dla naszego Punktu Przedszkolnego oczyszczacz powietrza w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Szkoła znajduje się w Tczycy - miejscowości położonej w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim, w gminie Charsznica.


Nasza placówka jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Charsznica a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Nasza szkoła uczy, wychowuje uczniów i zapewnia im właściwą opiekę. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i wolności. Zapewniamy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości, zdobywania kreatywnej postawy w odkrywaniu prawdy i wiedzy o współczesnym świecie. Dbamy o dobrą atmosferę w klasie i w szkole.