„Kubusiowi przyjaciele natury”
24 marca 2024
„Działaj z imPETem”
24 marca 2024
Pokaż wszystkie

„Ratujemy i uczymy ratować”

W ramach realizacji programu ” Ratujemy i Uczymy Ratować”  klasy I-III przejdą szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W pracy z uczniami zwracana będzie szczególna uwaga na:

  1. Zasady postępowania w celu zachowania własnego bazpieczeństwa.
  2. Sposób i zasady powiadamiania służb ( Pogotowia, Straży Pożarnej, Policji ).
  3. Praktyczne zastosowanie pozycji bocznej ustalonej.
  4. Poznanie zasad resuscytacji oddechowo-krążeniowej.