Unplagged
14 marca 2024
Projekt „Już Pływam”
20 marca 2024
Pokaż wszystkie

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Wspomaga realizację szkolnych programów profilaktycznych w klasach I – VIII  w roku szkolnym 2023/2024 pod hasłem ,, Bliżej siebie i innych, z dala od używek!’’

Ogólnopolski program profilaktyczny ,, Zachowaj Trzeźwy Umysł’’ zawiera m.in. karty pracy, scenariusze zajęć i ulotki dla rodziców, których zadaniem jest wspieranie rozwoju optymalnego poziomu samoakceptacji u dzieci i młodzieży oraz ich dobrych relacji z bliskimi, aby czynniki te mogły ochraniać dzieci i młodzież przed podejmowaniem ryzykownych zachowań, w tym spożywaniu alkoholu i narkotyków.

Cele:

- przekazanie informacji i wiedzy o optymalnej samoakceptacji

- poszerzenie wiedzy na temat wyznaczników dobrej, zaufanej relacji rodzica z dzieckiem

- podniesienie świadomości wartości samoakceptacji oraz samooceny dla prawidłowego rozwoju

- uświadomienie wpływu podtrzymywania prawidłowych relacji na codzienne funkcjonowanie dzieci i młodzieży

- nauka dbania o prawidłowy poziom samoakceptacji oraz dobrych relacji z bliskimi