SZKOŁA PODSTAWOWA W TCZYCY

***

Dziennik elektroniczny Vulcan

Informujemy, iż od drugiego semestru bieżącego roku szkolnego w naszej szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny Vulcan. Aby z niego skorzystać należy przekazać adres poczty elektronicznej wychowawcy klasy.

Czytaj więcej.

***

Wyniki postępowania Komisji Rekrutacyjnej

Dnia 15.03.2020 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.

Do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tczycy zakwalifikowano wszystkich kandydatów, których rodzice złożyli wnioski.

Liczba wolnych miejsc -4

***

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Tczycy, Oddziału Rocznego Przygotowania Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego oraz  Punktu Przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Drodzy Rodzice!

            Dyrekcja   Szkoły Podstawowej w  Tczycy informuje  o rozpoczynającej się rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Tczycy, Oddziału Rocznego Przygotowania Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego oraz  Punktu Przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

            Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, nasze przedszkole wzbogaca ofertę edukacyjną o wiele zajęć dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli. Dbamy o to, aby przestrzeń dydaktyczną i wychowawczą małego dziecka tak zaplanować, aby nie pozbawić go doświadczeń, na które nie będzie już miejsca w kolejnych etapach rozwoju. Pamiętamy o zachowaniu mądrych proporcji między dostarczeniem wiedzy               a możliwością poszukiwania tej wiedzy.

            Zapewniamy bezpieczny pobyt dziecka w godzinach od 8.00 – 15.00. Oprócz zajęć edukacyjno – wychowawczych wynikających z podstawy programowej dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach:

  1. Język angielski.
  2. Opieka logopedyczna – zajęcia indywidualne z logopedą.
  3. Zabawy ruchowe z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.
  4. Realizacja zewnętrznego programu „Cała Polska czyta dzieciom”.
  5. Warsztaty plastyczno – techniczne „Mali Artyści”.
  6. „Gimnastyka buzi i języka”.
  7. „Muzyczne podróże” - słuchanie muzyki klasycznej.
  8. Możliwość korzystania z tablicy interaktywnej.
  9. Opiekę pedagoga szkolnego.
  10. Zabawy ruchowe na pięknym placu zabaw.

Jednocześnie informujemy, że w b.r. ze względu na panującą pandemię dni otwarte się nie odbędą.

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego odbędzie się w dniach od 22 lutego do  8 marca 2021r., a do klasy I Szkoły Podstawowej w Tczycy w dniach od 22 lutego do 18 marca 2021r.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajdziecie Państwo TUTAJ.

Z wyrazami szacunku                                                                                                                                Tczyca, dnia 01.02.2021r.

Dyrektor Marta Szreder

***

Procedura postępowania w razie podejrzenia zachorowania na COVID-19 w Szkole Podstawowej/ Punkcie Przedszkolnym w Tczycy

http://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2021/03/Procedura-wewnętrzna-szkoły-na-czas-pandemi.docx

 

***

 Lekcje on-line

Od poniedziałku 09. 11. 2020 r. lekcje będą odbywać się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams. 

Lekcje realizowane będą według dotychczasowego planu lekcji. Rozkład przerw pozostaje bez zmian.

***

Materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia i wskazówki do dalszej pracy) na czas zawieszenia zajęć w trybie stacjonarnym od 19 października do 30 października 2020r. dostępne są w zakładce:  Zdalne nauczania

***

Komunikat

Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie

           Po otrzymaniu w dniu 16 października 2020 r. o godz. 14.45 informacji o  potwierdzonym przypadku zachorowania na COVID – 19 pracownika Szkoły Podstawowej w Tczycy, po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie informuję, że zawieszone zostają zajęcia w trybie stacjonarnym i odbywać się będzie nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Tczycy oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych w Tczycy w okresie od 19 października do 30 października 2020r.

      Nauczanie zdalne odbywać się będzie, tak jak w ubiegłym roku, za pomocą platformy Padlet.

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie nie podjął decyzji o obowiązkowej kwarantannie, niemniej jednak proszę dbać o siebie, kontrolować stan swojego zdrowia, unikać kontaktu z innymi osobami, do minimum ograniczyć wyjścia z domu i w razie wystąpienia niepokojących objawów zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu.

      Ponadto przypominam, iż dzień 2 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

                                                                                    Z życzeniami zdrowia

                                                                                  Marta Szreder - dyrektor szkoły

***

Dowozy uczniów

Harmonogram dowozów

Wszystkie dzieci muszą mieć w autobusie zasłonięty nos i usta maseczkami.

***

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

http://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2020/08/Wytyczne-MEN-MZ-i-GIS-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkół-i-placówek.pdf

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego.

http://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2020/08/Wytyczne_żłobki_przedszkola_III_aktualizacja1.pdf

Bezpieczny powrót do szkoły - 10 zasad dla uczniów.

http://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2020/08/Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_uczniowie1.jpg

Bezpieczny powrót do szkoły - wskazówki dla rodziców.

http://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2020/08/Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_rodzice1.jpg

***

Szkoła Podstawowa w Tczycy podjęła wyzwanie #gaszynchallenge 💪🏼

***

Informacja

      W związku z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku (aktualizacje z 20 maja i 8 czerwca 2020r.) informuję, że dni 16, 17 i 18 czerwca będą wolne od zajęć dydaktycznych i nie będzie zdalnych zajęć dydaktycznych oraz konsultacji dla uczniów.

Dyrektor szkoły Marta Szreder

***

Nowe laptopy do nauki zdalnej

Gmina Charsznica realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich – ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Nasza Szkoła otrzymała od Gminy w dniu 4 czerwca 2020 r.  6 laptopów, oraz w dniu 2 lipca 2020 r. 6 laptopów. Przekazane laptopy są przeznaczone dla uczniów i nauczycieli do realizacji zdalnego nauczania.

***

Harmonogram konsultacji  uczniów Szkoły Podstawowej w Tczycy

Harmonogram konsultacji uczniów Szkoły Podstawowej w Tczycy od dnia 01.06.2020 r

***

Informacja w sprawie otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Charsznica

http://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2020/05/funkcjonowanie-przedszkoli.pdf

***

KOMUNIKAT

      Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 492) zajęcia w szkole zawieszone zostają do dnia
10 kwietnia 2020 r.

     W pilnych sprawach można się kontaktować drogą e-mail  na  adres: tczycagim@op.pl 

     W okresie czasowego zawieszenia pracy szkoły zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
W celu realizacji treści nauczania wykorzystywane są: aplikacja Padlet, komunikatory, portale społecznościowe; poczta elektroniczna, platformy edukacyjne, szkolna strona internetowa, podręczniki i dokumenty tekstowe.

    Uczniowie  proszeni są, aby sprawdzali informacje od nauczycieli zamieszczane w zakładce:
NASZA SZKOŁA  - MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ PRACY UCZNIÓW  i w miarę możliwości wykonywali polecenia dotyczące realizacji podstawy programowej. Informuję również, że adresy e-mail nauczycieli dostępne są w powyższej zakładce.

                                                         Dyrektor Szkoły – Marta Szreder

***

Informacja

       Informuję, że w celu odbioru podręczników i pomocy dydaktycznych zostawionych przez dzieci w szkole oraz załatwienia  spraw administracyjnych  w dniach 23-24.03.2020r. oraz 30-31.03.2020r. sekretariat będzie czynny w godz. 8.00-12.00.
       W pozostałych dniach, w pilnych sprawach można się kontaktować drogą e-mail  na  adres: tczycagim@op.pl
a w dniach pracy sekretariatu również telefonicznie pod numerem  413827211.

Dyrektor Szkoły – Marta Szreder

***

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach  i placówkach oświatowych

Czytaj dalej.

***

Zielona Szkoła 

       W związku z pandemią Koronawirusa Zielona Szkoła, która miała się odbyć w bieżącym roku szkolnym, zostaje odwołana i przeniesiona na przyszły rok.

      Wpłaty zostaną zwrócone w momencie, gdy szkoła przestanie funkcjonować w systemie zdalnym.

***

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

               Komisja rekrutacyjna Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tczycy informuje, iż wszystkie dzieci rodziców, którzy składali wniosek o przyjęcie do  przedszkola  na rok szkolny 2020/2021 zostały przyjęte.

***

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych oraz klasy I Szkoły Podstawowej w Tczycy na rok szkolny 2020/2021

 

Marszałek Województwa Małopolskiego przekazał dla naszego Punktu Przedszkolnego oczyszczacz powietrza w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Szkoła znajduje się w Tczycy - miejscowości położonej w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim, w gminie Charsznica.


Nasza placówka jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Charsznica a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Nasza szkoła uczy, wychowuje uczniów i zapewnia im właściwą opiekę. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i wolności. Zapewniamy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości, zdobywania kreatywnej postawy w odkrywaniu prawdy i wiedzy o współczesnym świecie. Dbamy o dobrą atmosferę w klasie i w szkole.