SZKOŁA PODSTAWOWA W TCZYCY

***

Ankieta dla rodziców związana z diagnozą potrzeb edukacyjnych uczniów

Prosimy o wypełnienie ankiety do 21 maja 2022 r.

http://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2022/05/Ankieta-dla-rodziców.docx

 

 

***
Projekt nauki pływania pn. „Już pływam”.

czytaj więcej...

***

#napomocUKRAINIE

W związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie, w dniach 28 lutego - 7 marca (do poniedziałku) organizujemy ZBIÓRKĘ DARÓW RZECZOWYCH.

Zbieramy:

 • materiały opatrunkowe
 • środki higieniczne i kosmetyki
 • żywność długoterminową
 • odzież, koce, śpiwory (wyłącznie NOWE).

czytaj więcej...

***

SZANOWNI PAŃSTWO!

          Pragnę poinformować, że od dnia 11.02.2022r. została zniesiona kwarantanna z kontaktu.
          W związku z tym, w przypadku zachorowania dziecka, które uczęszcza do naszej szkoły nie będzie możliwości nałożenia kwarantanny na daną klasę.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły Marta Szreder

***

INFORMACJA

Szanowni Rodzice!  Drodzy Uczniowie !

       Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. zajęcia stacjonarne w klasach I-VIII od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 9 stycznia 2022r. zostają ograniczone.

      W tym okresie zajęcia dla uczniów kl. I-VIII odbywać się będą zdalnie (on-line) na platformie Microsoft Teams. Plan lekcji pozostaje bez zmian.

     Od dnia 23.12.2021 r. do 31.12.2021 r. zimowa przerwa świąteczna.

     Dzień 7 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

     Oddziały przedszkolne od 20.12.2021 r. do 22.12.2021r. oraz od 03.01.2022r. do 07.01.2022r. pracują bez zmian w systemie stacjonarnym w godz. 8.00 - 15.00.

      Oddziały przedszkolne w okresie świątecznym od 23.12.2021 r. do 31.12.2021r. pracują
w systemie stacjonarnym w godz. 8.00 - 13.00 (bez obiadów). W tych dniach nie będzie dowozu.

                                                                           Z poważaniem

                                                                            Dyrektor Marta Szreder

***

Szkolne Koło Sportowe

     Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w zajęciach Szkolnego Koła Sportowego w bieżącym roku szkolnym.

 Klasy I-III - tenis stołowy. Termin - poniedziałki na piątej godzinie lekcyjnej (12.05 - 12.50). Miejsce zajęć - obiekty sportowe naszej szkoły.
 Klasy IV-VIII - gry zespołowe. Termin - soboty w godz. 8.00 - 10.00.  Miejsce zajęć hala sportowa w Charsznicy.

Zgody do udziału w powyższych zajęciach są do odebrania u Pana Tomasza Rogowskiego.

Zapraszamy:-)

***

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA UCZNIÓW - INFORMACJA DLA RODZICÓW

     W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach i placówkach dyrektorzy publicznych szkół podstawowych mogą organizować zajęcia wspomagające dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Termin realizacji zadań:

 • od 6.09.2021 r. do 22.12.2021 r.

Przedmioty: Język polski, matematyka, język angielski.

Liczba godzin: 15 ( j. polski 5 godz., matematyka 5 godz. , j. angielski 5 godz.) w terminie od 6.09.2021 r. do 22.12.2021.

Środki na realizację tego zadania zostały uwzględnione w rezerwie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021 oraz w budżetach właściwych ministrów.

W zajęciach wspomagających biorą udział wyłącznie uczniowie klas IV-VIII w roku szkolnym 2021/2022.

Przepisy prawne: Zasady korzystania ze wsparcia oraz zasady realizacji zajęć określają przepisy § 10f-10n rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28.05.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Harmonogram zajęć wspomagających dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Tczycy

***

Dowozy uczniów

Harmonogram dowozów

Wszystkie dzieci muszą mieć w autobusie zasłonięty nos i usta maseczkami.

***

Ustalone  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2021/22 w Szkole Podstawowej w Tczycy:

07 stycznia 2022r.
02 maja 2022r
24 maja 2022r. – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
25 maja 2022r. – egzamin ósmoklasisty z matematyki
26 maja 2022r. – egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego,
01 czerwca  2022r.
17 czerwca  2022r.

***

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Tczycy, Oddziału Rocznego Przygotowania Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego oraz  Punktu Przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Drodzy Rodzice!

            Dyrekcja   Szkoły Podstawowej w  Tczycy informuje  o rozpoczynającej się rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej w Tczycy, Oddziału Rocznego Przygotowania Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego oraz  Punktu Przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

            Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, nasze przedszkole wzbogaca ofertę edukacyjną o wiele zajęć dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli. Dbamy o to, aby przestrzeń dydaktyczną i wychowawczą małego dziecka tak zaplanować, aby nie pozbawić go doświadczeń, na które nie będzie już miejsca w kolejnych etapach rozwoju. Pamiętamy o zachowaniu mądrych proporcji między dostarczeniem wiedzy               a możliwością poszukiwania tej wiedzy.

            Zapewniamy bezpieczny pobyt dziecka w godzinach od 8.00 – 15.00. Oprócz zajęć edukacyjno – wychowawczych wynikających z podstawy programowej dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach:

 1. Język angielski.
 2. Opieka logopedyczna – zajęcia indywidualne z logopedą.
 3. Zabawy ruchowe z zakresu gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.
 4. Realizacja zewnętrznego programu „Cała Polska czyta dzieciom”.
 5. Warsztaty plastyczno – techniczne „Mali Artyści”.
 6. „Gimnastyka buzi i języka”.
 7. „Muzyczne podróże” - słuchanie muzyki klasycznej.
 8. Możliwość korzystania z tablicy interaktywnej.
 9. Opiekę pedagoga szkolnego.
 10. Zabawy ruchowe na pięknym placu zabaw.

Jednocześnie informujemy, że w b.r. ze względu na panującą pandemię dni otwarte się nie odbędą.

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego odbędzie się w dniach od 22 lutego do  8 marca 2021r., a do klasy I Szkoły Podstawowej w Tczycy w dniach od 22 lutego do 18 marca 2021r.

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania znajdziecie Państwo TUTAJ.

Z wyrazami szacunku                                                                                                                                Tczyca, dnia 01.02.2021r.

Dyrektor Marta Szreder

***

Procedura postępowania w razie podejrzenia zachorowania na COVID-19 w Szkole Podstawowej/ Punkcie Przedszkolnym w Tczycy

http://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2021/03/Procedura-wewnętrzna-szkoły-na-czas-pandemi.docx

 

***

Szkoła Podstawowa w Tczycy podjęła wyzwanie #gaszynchallenge 💪🏼

Nowe laptopy do nauki zdalnej

Gmina Charsznica realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich – ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Nasza Szkoła otrzymała od Gminy w dniu 4 czerwca 2020 r.  6 laptopów, oraz w dniu 2 lipca 2020 r. 6 laptopów. Przekazane laptopy są przeznaczone dla uczniów i nauczycieli do realizacji zdalnego nauczania.

***

 

Marszałek Województwa Małopolskiego przekazał dla naszego Punktu Przedszkolnego oczyszczacz powietrza w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Szkoła znajduje się w Tczycy - miejscowości położonej w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim, w gminie Charsznica.


Nasza placówka jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Charsznica a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Nasza szkoła uczy, wychowuje uczniów i zapewnia im właściwą opiekę. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i wolności. Zapewniamy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości, zdobywania kreatywnej postawy w odkrywaniu prawdy i wiedzy o współczesnym świecie. Dbamy o dobrą atmosferę w klasie i w szkole.