SZKOŁA PODSTAWOWA W TCZYCY

***

Zimowisko 2023

        Szkoła Podstawowa w Tczycy serdecznie zaprasza na zimowisko narciarskie do Czarnej Góry
w terminie od 30 stycznia do 02 lutego 2023 roku.

DOSTĘPNE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA - Serdecznie zapraszamy!!!

        W programie cztery dni nauki i doskonalenia umiejętności jazdy na nartach zjazdowych.

        Więcej informacji: http://sptczyca.pl/2022/12/13/zimowisko-czarna-gora-2023/

        Zebranie w sprawie zimowiska odbędzie się w dniu 18 stycznia 2023 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Tczycy.

Dokumenty do pobrania (prosimy o dwustronny wydruk).

Dokumenty prosimy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Tczycy do dnia 20.01.2023r.

Zgoda i regulamin zimowiska

Karta kwalifikacyjna uczestnika zimowiska

Deklaracja do ubezpieczenia PZU

Wypożyczenie sprzętu narciarskiego

***

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3
Informacja dla rodziców

czytaj więcej...

***

Godziny dostępności nauczycieli Szkoły Podstawowej w Tczycy w roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów i rodziców

czytaj więcej ...

***

Aktywna Tablica

czytaj dalej...

***

Ankieta dla rodziców związana z diagnozą potrzeb edukacyjnych uczniów

Prosimy o wypełnienie ankiety do 21 maja 2022 r.

http://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2022/05/Ankieta-dla-rodziców.docx

***
Projekt nauki pływania pn. „Już pływam”.

czytaj więcej...

***

#napomocUKRAINIE

W związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie, w dniach 28 lutego - 7 marca (do poniedziałku) organizujemy ZBIÓRKĘ DARÓW RZECZOWYCH.

Zbieramy:

  • materiały opatrunkowe
  • środki higieniczne i kosmetyki
  • żywność długoterminową
  • odzież, koce, śpiwory (wyłącznie NOWE).

czytaj więcej...

***

INFORMACJA

Szanowni Rodzice!  Drodzy Uczniowie !

       Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. zajęcia stacjonarne w klasach I-VIII od dnia 20 grudnia 2021r. do dnia 9 stycznia 2022r. zostają ograniczone.

      W tym okresie zajęcia dla uczniów kl. I-VIII odbywać się będą zdalnie (on-line) na platformie Microsoft Teams. Plan lekcji pozostaje bez zmian.

     Od dnia 23.12.2021 r. do 31.12.2021 r. zimowa przerwa świąteczna.

     Dzień 7 stycznia 2022 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

     Oddziały przedszkolne od 20.12.2021 r. do 22.12.2021r. oraz od 03.01.2022r. do 07.01.2022r. pracują bez zmian w systemie stacjonarnym w godz. 8.00 - 15.00.

      Oddziały przedszkolne w okresie świątecznym od 23.12.2021 r. do 31.12.2021r. pracują
w systemie stacjonarnym w godz. 8.00 - 13.00 (bez obiadów). W tych dniach nie będzie dowozu.

                                                                           Z poważaniem

                                                                            Dyrektor Marta Szreder

***

Szkolne Koło Sportowe

     Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w zajęciach Szkolnego Koła Sportowego w bieżącym roku szkolnym.

 Klasy I-III - tenis stołowy. Termin - poniedziałki na piątej godzinie lekcyjnej (12.05 - 12.50). Miejsce zajęć - obiekty sportowe naszej szkoły.
 Klasy IV-VIII - gry zespołowe. Termin - soboty w godz. 8.00 - 10.00.  Miejsce zajęć hala sportowa w Charsznicy.

Zgody do udziału w powyższych zajęciach są do odebrania u Pana Tomasza Rogowskiego.

Zapraszamy:-)

***

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA UCZNIÓW - INFORMACJA DLA RODZICÓW

     W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach i placówkach dyrektorzy publicznych szkół podstawowych mogą organizować zajęcia wspomagające dla uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Termin realizacji zadań:

  • od 6.09.2021 r. do 22.12.2021 r.

Przedmioty: Język polski, matematyka, język angielski.

Liczba godzin: 15 ( j. polski 5 godz., matematyka 5 godz. , j. angielski 5 godz.) w terminie od 6.09.2021 r. do 22.12.2021.

Środki na realizację tego zadania zostały uwzględnione w rezerwie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2021 oraz w budżetach właściwych ministrów.

W zajęciach wspomagających biorą udział wyłącznie uczniowie klas IV-VIII w roku szkolnym 2021/2022.

Przepisy prawne: Zasady korzystania ze wsparcia oraz zasady realizacji zajęć określają przepisy § 10f-10n rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28.05.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Harmonogram zajęć wspomagających dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Tczycy

***

Procedura postępowania w razie podejrzenia zachorowania na COVID-19 w Szkole Podstawowej/ Punkcie Przedszkolnym w Tczycy

http://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2021/03/Procedura-wewnętrzna-szkoły-na-czas-pandemi.docx

 

***

Szkoła Podstawowa w Tczycy podjęła wyzwanie #gaszynchallenge 💪🏼

Nowe laptopy do nauki zdalnej

Gmina Charsznica realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich – ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Nasza Szkoła otrzymała od Gminy w dniu 4 czerwca 2020 r.  6 laptopów, oraz w dniu 2 lipca 2020 r. 6 laptopów. Przekazane laptopy są przeznaczone dla uczniów i nauczycieli do realizacji zdalnego nauczania.

***

 

Marszałek Województwa Małopolskiego przekazał dla naszego Punktu Przedszkolnego oczyszczacz powietrza w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Szkoła znajduje się w Tczycy - miejscowości położonej w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim, w gminie Charsznica.


Nasza placówka jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Charsznica a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Nasza szkoła uczy, wychowuje uczniów i zapewnia im właściwą opiekę. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i wolności. Zapewniamy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości, zdobywania kreatywnej postawy w odkrywaniu prawdy i wiedzy o współczesnym świecie. Dbamy o dobrą atmosferę w klasie i w szkole.