MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ PRACY UCZNIÓW NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH PUNKT PRZEDSZKOLNY
18 marca 2020
Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020
26 czerwca 2020
Pokaż wszystkie

Komunikat Dyrektora Szkoły dotyczący organizacji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

***

Komunikat Dyrektora Szkoły dotyczący organizacji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

26 czerwca jest dniem zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Ze względu na pandemię i wymogi sanitarne rozdanie świadectw uczniom oraz pamiątkowych dyplomów na zakończenie zajęć w przedszkolu odbywać się będzie klasami wg harmonogramu umieszczonego poniżej.

Świadectwo od wychowawcy klasy odbiera jedna osoba: uczeń lub rodzic. Osoba odbierająca świadectwo przychodzi w wyznaczonych godzinach. Do szkoły wchodzi się pojedynczo. Osoba odbierająca świadectwo ma obowiązek zachować odstęp minimum 1,5 metra od innych osób, posiadać założoną maseczkę i rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce przy wejściu do szkoły. Każda osoba wchodząca do szkoły (nauczyciel, pracownik, uczeń, rodzic) będzie miała wykonany pomiar temperatury.

Jeśli ze względów zdrowotnych lub z innych przyczyn niemożliwe będzie odebranie świadectwa lub dyplomu w wyznaczonym terminie, można będzie je otrzymać w sekretariacie szkoły po uprzednim telefonicznym umówieniu się (telefon 41 3827211). Dyplomy dla przedszkolaków można również odebrać 1 września.

Prosimy o punktualność i stosowanie maseczek oraz o zabranie pozostawionego przez dzieci zmiennego obuwia i odzieży.

Punkt przedszkolny
Misie – oddział 3 - latków od  9.00  do 10.00
Bystrzaki – oddział 4 – latków  od 10.15 do 11.15

Duża świetlica w suterenie
Kl. II     od 9.25 do 9.55
Kl. VI   od 10.15 do 10.45

Parter
Mali Odkrywcy – Oddział Rocznego Przygotowania Przedszkolnego  od 9.40 do 10.40
Kl. VIII w sali kl. VII   od  9.00  do   9.50
Kl.  VII w sali kl. VIII od 10.00  do  10.30
Kl.   V   w sali kl. VII  od 10.45  do  11.15

Piętro
Kl.  I   w sali kl.  II  od    9.10 do   9.40
Kl. III w sali kl.  V  od    9.50 do 10.20
Kl. IV w sali kl. VI od  10.30 do 11.00