Zielona Szkoła
26 maja 2018
Strażak zawsze pomoże
1 czerwca 2018
Pokaż wszystkie

Egzamin na kartę rowerową

W dniu 29.05.2018r.odbył się egzamin na kartę rowerową .Do egzaminu przystąpiło dziewiętnaście uczniów z klasy IV i dwoje z klasy V. Egzamin był przeprowadzony przez nauczyciela techniki panią Annę Kyć i zaproszonego policjanta panią sierżant Lidię Kyzioł .Celem zadania było: uświadomienie uczniom potrzeby uczenia się przepisów ruchu drogowego i konieczności ich przestrzegania celem zadbania o swoje bezpieczeństwo na drodze, sprawdzenie w jakim stopniu uczeń opanował wiedzę o bezpieczeństwie dla siebie i innych korzystając z drogi, sprawdzenie wiedzy i  umiejętności  bezpiecznego korzystania z ruchu drogowego, zrozumienie potrzeby posiadania karty rowerowej i konsekwencje jej nieposiadania . W części teoretycznej uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. W części praktycznej każdy uczeń musiał pokonać tor przeszkód składający się z: manewru skręcania , zawracania , slalomu z ograniczeniem, przedmiotu do przewożenia, tarki i rynienki. Uczniowie na zajęciach mogli:  sprawdzić czy  zdobyta wiedzę na lekcji techniki posłuży im do bezpiecznej jazdy na rowerze po drogach publicznych, oraz sprawdzić swoje umiejętności techniczne bezpiecznej jazdy na rowerze ,dokonać oceny stanu technicznego swojego roweru, wykonać bezpieczne manewry na torze przeszkód. Uczniom w pokonywaniu toru towarzyszyły duże emocje. Wszystkim udało się pokonać ten tor. Każdy uczeń otrzyma kartę rowerową. /Anna Kyć/