XXI Dzień Papieski – „Nie lękajcie się”
18 października 2021
Konkurs Poezji Patriotycznej
12 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/22

Ustalone  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

w roku szkolnym 2021/22 w Szkole Podstawowej w Tczycy:

 

21 grudnia 2021r.

07 stycznia 2022r.

02 maja 2022r

24 maja 2022r. – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

25 maja 2022r. – egzamin ósmoklasisty z matematyki

26 maja 2022r. – egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego,

01 czerwca  2022r.

17 czerwca  2022r.