„Zamiast komputera Turniej Gier Planszowych”
15 czerwca 2018
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
3 września 2018
Pokaż wszystkie

„Uczymy się ratować”

15 czerwca 2018 r. odbyły się warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzone przez uczniów klasy trzeciej Gimnazjum, pod opieką nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa. W warsztatach udział wzięli wszyscy uczniowie od klasy pierwszej Szkoły Podstawowej do klasy drugiej Gimnazjum.

Szkolenie odbyło się na boisku szkolnym, stacjonarnie w podgrupach..

Celem edukacyjnym warsztatów było przypomnienie i utrwalenie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podczas zajęć przypomniano uczniom podstawowe pojęcia związane z pierwszą pomocą. Dowiedzieli się o odpowiedzialności prawnej nałożonej na każdego obywatela. Poznali ogólne zasady postępowania na miejscu wypadku. Uczyli się oceniać zagrożenie, kiedy i jak wezwać pomoc oraz ocenić, czy osoba poszkodowana oddycha. Zapoznali się z tzw. „Łańcuchem przeżycia”,

Uczestnicy warsztatów zostali przeszkoleni poprzez praktyczne ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci mogły, ćwicząc na fantomach, w praktyczny sposób nauczyć się w jaki sposób pomóc osobom potrzebującym pomocy. Uczyli się oceny stanu poszkodowanego, masażu serca, układania osoby nieprzytomnej w pozycji bezpiecznej i innych działań, które należy wykonać, chcąc pomóc, będąc świadkiem wypadku. Poznali zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dziecka. Odbyły się zajęcia na których omówiono rodzaje ran oraz pokazano sposoby ich opatrywania. Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami udzielania pomocy w razie krwotoków oraz przy zakrztuszeniach.

Zajęcia były niezwykle ciekawe, dające dzieciom możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy w określonych sytuacjach. Dzieci z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w ćwiczeniach dotyczących radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach stanowiących zagrożenie dla ich życia.

Wartością dodaną warsztatów jest to, że uczniowie objęci powyższym szkoleniem, już od najmłodszych lat oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią wezwać prawidłowo pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzięki powyższym zajęciom uczymy odpowiedzialności za siebie i innych.

Celem warsztatów było zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy. Zaplanowane cele zajęć zrealizowano. Została poszerzona wiedza i umiejętności uczniów na temat udzielania pierwszej pomocy.

        Na uwagę zasługuje fakt, że szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli, a przeprowadzający warsztaty gimnazjaliści  znakomicie wywiązali się z powierzonej im roli.  /T.R./