Mikołajki
6 grudnia 2022
Zimowisko – Czarna Góra 2023
13 grudnia 2022
Pokaż wszystkie

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3

 Informacja dla rodziców

Od 17 października 2022 r. do 30 czerwca 2023r. będą w naszej szkole prowadzone zajęcia dodatkowe dla uczniów zaplanowane w celu niwelowania skutków pandemii COVID-19. Uczniowie otrzymają wielowymiarowe wsparcie w zakresie działań uzupełniających braki edukacyjne w realizacji podstawy programowej oraz działań z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również w zakresie działań wspomagających psychologicznie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych umiejętności uniwersalnych.

Uczniowie mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  1. Zajęcia wyrównawcze;
  2. Dodatkowe zajęcia edukacyjne;
  3. Koła zainteresowań;
  4. Wsparcie uczniów przez pedagoga.

Warunkiem uczestnictwa ucznia w zajęciach jest złożenie odpowiedniej deklaracji przez rodziców.

W sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt z wychowawcami.

Zasady rekrutacji na poszczególne formy wsparcia dostępne są u nauczycieli prowadzących zajęcia.

 

1