Pasowanie na Przedszkolaka
14 listopada 2021
Spektakl teatralny – „Opowieść wigilijna”.
28 listopada 2021
Pokaż wszystkie

Program profilaktyczny „Debata”

    W dniu 23 listopada 2021 r.  w klasach piątych i szóstych odbyły się warsztaty z zakresu profilaktyki alkoholowej w ramach Programu Profilaktycznego „Debata”.

    Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u młodzieży stojącej przed progiem inicjacji alkoholowej. 

   Dzięki udziałowi w warsztatach uczniowie podnieśli poziom wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych. Mieli szansę na zmianę błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych). Uświadomili sobie, iż warto promować wartości związane ze zdrowym stylem życia. Kształtowali asertywność, która jest niezwykle ważna w sytuacji nacisków środowiskowych (najczęściej w sytuacjach rówieśniczych).

   Mamy nadzieję, że realizacja programu przyniesie pozytywne efekty w przyszłości.

   Program został przeprowadzony w naszej szkole dzięki współpracy pedagoga szkolnego z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warto dodać, iż jest to program rekomendowany przez: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.