Logopedia i inne zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej
12 marca 2020
MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ PRACY UCZNIÓW NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH KLASY I – III
18 marca 2020
Pokaż wszystkie

MATERIAŁY DO SAMODZIELNEJ PRACY UCZNIÓW NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH KLASY IV – VIII

KLASA 4

język polski:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: http://padlet.com/sudelskarenata/jezykpolski

      Drodzy Uczniowie
Wszystkie prace pisemne proszę przesyłać do mnie na adres sudelskarenata@gmail.com  oprócz zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń. Proszę codziennie sprawdzać pocztę. Prace odesłane do poprawy należy poprawić i odesłać ponownie. Od 25.03. zadane prace podlegają ocenie. Prace do wykonania będą zamieszczane przeze mnie  na stronie szkoły lub przesyłane poprzez pocztę mailową. Proszę nie robić zdjęć i skanów prac. Pracę należy pisać w formacie Word.
 Życzę owocnej i wytrwałej pracy. Pozdrawiam!
                   Renata Sudelska

Zapisać temat w zeszycie: O bohaterach przy harcerskim ognisku. Pisownia wyrazów z h.
Proszę przeczytać wiadomości w podręczniku na str.184-187.Nauczyć się na pamięć zasad pisowni wyrazów z h. Wykonać wszystkie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń dotyczące tego tematu.

Prace do napisania:
1.Zadanie 4 str.137 (podręcznik)
2.Nieopodal Soplicowa znajdował się stary zamek. Wymyśl, co mogłoby się tam wydarzyć. Napisz opowiadanie.

Wszystkim zalecam czytanie lektur, które zapisane są z tyłu w zeszycie. Teksty można znaleźć w Internecie.

przyroda:

https://epodreczniki.pl/a/w-lesie/DTGMnA8e0

https://epodreczniki.pl/a/pory-roku-w-lesie/DBQLKq1l2

https://epodreczniki.pl/a/na-lace-i-na-polu/Dlx58qi3w

kontakt: ludzik.k60@gmail.com

matematyka:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://pl.padlet.com/mariazofiasobieraj/matematyka

W celu zwrotnego przesyłania prac otrzymanych w formacie pdf, można skorzystać z darmowej aplikacji Office Lens (na smartfony ze Sklepu Play, na iPhone z app store). Aplikacja ta pozwala uzyskać dobrą jakość oddawanej pracy.

Działania pisemne. 
Rozwiązane zadania (wybrać grupę A lub B) proszę przesłać w terminie do 25.03.2020 r. na mój adres mailowy:
maria.zofia.sobieraj@gmail.com

historia:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: http://padlet.com/magdak752/historia4

 1. W pierwszym tygodniu proszę przeczytajcie temat „Jan Zamoyski – druga osoba po królu” w podręczniku na stronie 76-79, a następnie uzupełnijcie ćwiczenia 1-6 w zeszycie ćwiczeń na stronie 48-9.
 2. W drugim tygodniu proszę zapoznajcie się z tematem „XVII wiek – stulecie wojen” w podręczniku na stronie 80-84, a następnie uzupełnijcie ćwiczenia 1-9 w zeszycie ćwiczeń.
 3. Polecam obejrzenie filmu pt. Koronawirus: dlaczego dzieci nie chorują? Dżuma – największa epidemia w historiihttps://www.youtube.com/watch?v=lSK0Ntuud0w

kontakt:  magdak752@gmail.com

język angielski:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: padlet.com/magdak752/jezykangielski456

25.03.2020 Temat lekcji: I listen to classical music – reading.  Słucham muzyki klasycznej – praca z tekstem czytanym.

 1. Przeczytaj komiks na str. 82 podręcznik (skorzystaj ze słowniczka na str. 89).
 2. Odpowiedz na pytanie z ćw. 2 str. 82 kto wykonuje daną czynność (odpowiedzi zapisz w zeszycie)
 3. Przepis do zeszytu wyrażenia z zielonej ramki z ćw. 3 i przetłumacz je na język polski.

27.03.2020 Temat lekcji: Present Simple affirmative - czas Present Simple w zdaniach twierdzących.

 1. Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=Ejo8ajDkp0g i przepisz notatkę z filmu – kiedy używa się czas Present Simple. Zwróćcie uwagę na to jak tworzymy zdania twierdzące, przeanalizujcie pomarańczową tabelę Get Grammar i zieloną Look! na str. 83 podręcznik.
 2. Wykonaj ćwiczenie 6 i 7 do zeszytu (wpisz tylko odpowiedzi, nie całe teksty) z str. 83 podręcznik.

Zrób zdjęcia wykonanych zadań i wyślij na mój adres mailowy podany poniżej do 31 marca.

 1. Jeśli posiadacie telefon lub tablet, polecam Wam pobranie aplikacji DUOLINGO i codzienną zabawę (przez kilkanaście minut) z angielskim słownictwem w różnych działach tematycznych.
 2. Zapoznajcie się i nauczcie nazw dni tygodnia oraz nazwy miesięcy (podręcznik str. 89). Wymowę możecie sprawdzić na Google Translator lub na YouTube w filmach:

https://www.youtube.com/watch?v=xNZwlw5haTM
https://www.youtube.com/watch?v=weGhyXqZg2c 

 1. Wykonajcie zadania 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 56.

kontakt:  magdak752@gmail.com

plastyka:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://pl.padlet.com/annakyc1/plastyka

Temat: Sposoby tworzenia znaków. Od przedmiotu do jego znaku.
Proszę przeczytać informacje z podręcznika str. 60-61. Wykonać pracę plastyczną „ Żywioły i zjawiska atmosferyczne”. W pracy wykorzystaj papier kolorowy i markery.

Prace do wykonania:
- Znaki złożone. Wykonaj plakat z okazji Dnia Ziemi (22 kwiecień). Niech jego głównymi elementami będą znaki plastyczne. Podręcznik str.63-64
- Wykonać znak plastyczny „ Mój order”.(podręcznik strona 63-64).

Prace proszę wykonać, zrobić zdjęcie i przesłać na poniższy adres:
Adres email:  annakyc1@wp.pl

technika:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/annakyc1/technika

 1. Temat : Bezpieczeństwo rowerzysty.
  Proszę przeczytać informacje z podręcznika ze str. 60-62. Wykonać ćw. 1 ze str. 60 i ćw.2 ze str.61 z podręcznika. Rozwiązywać testy BRD i Quizy w Internecie na kartę rowerową .

 2. To takie proste makieta skrzyżowania – wykonać. Podręcznik str. 58-59. Rozwiązywać testy skrzyżowań drogowych w Internecie.

Prace proszę wykonać, zrobić zdjęcie i przesłać na poniższy adres:
Adres email:  annakyc1@wp.pl

muzyka:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/zofkit/muzyka

Proszę o sięgnięcie i skorzystanie z internetowych zasobów edukacyjnych.
Adres strony: http://muzykotekaszkolna.pl
Temat 1: Sto na sto. Muzyczne dekady wolności.
Temat 2: Fryderyk Chopin w Łazienkach Królewskich.

wychowanie fizyczne:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/tomekro2/wf

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-ćwiczenia

religia:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://pl.padlet.com/agnieszkazeg/religia

Temat: Wieczernik – ofiara z samego siebie.
Zadanie 1. Przeczytaj z podręcznika do religii tekst katechezy 42.
Zadanie 2. Zwróć  szczególną uwagę na tekst z ramki Warto wiedzieć i Zapamiętaj .
Zadanie 3. Rozwiąż zadania online z poniższych linków:
https://wordwall.net/play/940/993/428  Krzyżówka klasa IV
https://wordwall.net/play/941/148/818  Ćwiczenia dla klasy IV

Bardzo proszę o podanie imienia i nazwiska  przed rozpoczęciem zadania. Wykonanie tego zadania podlega ocenie.

Temat: Ogród   Oliwny – najtrudniejsza modlitwa.
Zadanie 1. Przeczytaj z podręcznika tekst  katechezy 43.
Zadanie 2. Zwróć  szczególną uwagę na tekst z ramki Warto wiedzieć.
Zadanie 3. Napisz, jak rozumiesz słowa: ,,Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi”?
Odpowiedz prześlij na maila: az.katecheza@gmail.com
Zadanie 4. Wykonaj zadanie online z poniższego linku:
https://wordwall.net/play/1022/947/563  Katecheza 43
https://wordwall.net/play/854/710/836

Drodzy uczniowie! 
Kiedy zetkniecie się z tym co do Was piszemy, zastanowicie się pewnie czego katecheci mogą od was wymagać, czytaj dalej.

kontakt: az.katecheza@gmail.com  

informatyka:

https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie-do-srodowiska-scratch/DYmEgblVM

kontakt: ludzik.k60@gmail.com

WDŻ

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/basieg/rui402jq98c0

KLASA 5

język polski:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/martikszreder/jezykpolski

Kochani Uczniowie!
Mam nadzieję, że przeżyliście przygody z bohaterami lektury. Czas więc na następne wyzwania.

Temat: Pisownia przyimków i wyrażeń przyimkowych. (str. 193 P.g.)

 1. Przypomnij sobie informacje o przyimkach i wyrażeniach przyimkowych (str.68 P.g.) oraz ćw. 5 (str.70 P.g.).
 2. Zapamiętaj str. 194 P.g.
 3. Ćw. 7, 8 (str. 195 P.g.).
 4. Ćw. 3,5,8,9 (str. 81 Z.ćw.g).

Temat: Postawić wszystko na jedną kartę. W osiemdziesiąt dni dookoła świata. (str. 282 P.l.)

 1. Przeczytaj tekst.
 2. Na podstawie tekstu wypisz cechy powieści.
 3. Zapoznaj się z informacją, co to jest powieść podróżnicza (Zapamiętaj str. 287 P.l.).
 4. Pierwszą wyprawę dookoła świata w XVI w. odbył Ferdynand Magellan (Wiem więcej 284 P.l.)
 5. Na str.285 znajdziesz trasę podróży Filasa Fogga (mapa). Wypisz miejscowości, wpisz w jakim kraju się one znajdują i na jakim kontynencie.
 6. Ćw. 1 (str. 285 P.l.).
 7. Ćw. 3, podziel bohaterów na pierwszoplanowych, drugoplanowych, wypisz również postacie epizodyczne (Zapamiętaj str. 287 P.l.).
 8. Ćw. 2 (min. 30 słów).
 9. W miarę możliwości obejrzyj film (wszystkie części z 1989 r. na cda.pl).

Temat: Nie udawaj Greka. Dopełnienie. (str. 112 Podręcznik gramatyka).  (Temat proszę wpisać do zeszytu).

      1.Przed wykonaniem ćwiczeń przypomnijcie sobie wierszyk, którego mieliście się nauczyć (zeszyt) i  wiadomości „Zapamiętaj”             (str. 112 P.G.).
      2. Ćwiczenie 1, 2, 3 str. 112 (P.G.). W ćwiczeniach tych określcie, w jakim przypadku występuje dopełnienie.
      3. Ćwiczenie 1, 3 str. 31 (Zeszyt ćwiczeń gramatyka). Dodatkowo w ćwiczeniach tych określcie pisemnie przypadek dopełnienia.

Powodzenia.

 • Lektura pt. "Magiczne drzewo - świat ogromnych", autor Andrzej Maleszka.

Kontakt: martikszreder@gmail.com

matematyka:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://pl.padlet.com/mariazofiasobieraj/matematyka

W celu zwrotnego przesyłania prac otrzymanych w formacie pdf, można skorzystać z darmowej aplikacji Office Lens (na smartfony ze Sklepu Play, na iPhone z app store). Aplikacja ta pozwala uzyskać dobrą jakość oddawanej pracy.

Ułamki zwykłe
Rozwiązane zadania (wybrać grupę A lub B) proszę przesłać w terminie do 25.03.2020 r. na mój adres mailowy:
maria.zofia.sobieraj@gmail.com

historia:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: http://padlet.com/ewadela57/historia

1.Data tematu: 12.03.2020r. Temat: Kościół w średniowieczu.- podręcznik str. 148 -152 przeczytać 3 razy. Wpisać do zeszytu jako notatkę informację ze str. 152 „To już wiem” – wszystkie 4 punkty. Wykonać 1 zadanie pisemnie ( można więcej). Zeszyt ćwiczeń: str. 81 -83 wszystkie ćwiczenia.

2.3. Data tematu: 16.03.2020r i 19.03. 2020r. Temat: Sztuka średniowiecza-podręcznik str. 153 -157 przeczytać 3 razy. Wpisać do zeszytu jako notatkę informację ze str. 157 „To już wiem” – wszystkie 4 punkty. Wykonać 1 zadanie pisemnie ( można więcej). Zeszyt ćwiczeń: str. 84 -85 - wszystkie ćwiczenia.

4. Data tematu: 23.03.2020r. Temat: Podsumowanie rozdziału V. – Społeczeństwo średniowiecza. W zeszycie przedmiotowym uczniowie pisemnie odpowiadają na pytania z podręcznika od 1 do 9. Str. 158. W zeszycie ćwiczeń uczniowie wykonują wszystkie zadania od 1 do 6 str.86 do 87 na podstawie wiadomości zawartych w podręczniku z rozdziału V.

kontakt: ewadela57@gmail.com

biologia:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/justynaceglasp/biologia

Temat: „Tkanki roślinne”.
1. przeczytać informacje z podręcznika str. 93-97
2. wykonać ćwiczenia z ćwiczeniówki str. 62-65
3. postarać się zrobić w zeszytach notatkę w formie tabeli porównującej poszczególne rodzaje tkanek roślinnych, uwzględniając ich budowę, funkcje oraz występowanie w roślinie.

Temat: „Korzeń-organ podziemny rośliny".
1. przeczytać informacje z podręcznika str. 98-101
2. wykonać ćwiczenia z ćwiczeniówki str. 66-68

Materiały do pracy zdalnej:
https://epodreczniki.pl/a/korzen/D1GlMzazb

Mail do wysyłania prac: justynacegla.sp@gmail.com

geografia:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://pl.padlet.com/basde/geografia

 Temat: Lądy i oceany na globusie i na mapie.
Proszę przeanalizować na mapie świata rozmieszczenie oceanów i kontynentów, określić ich położenie względem równika i południka zerowego. Wykonać ćw. 2a, 2b str 80 podręcznik i ćw 3 str 81-rozwiązane ćw. zapisać z tyłu w zeszycie przedmiotowym.

 Korzystając z różnych źródeł wiedzy geograficznej przygotować krótkie opracowanie  na temat pierwszych wypraw geograficznych (odkrycie Ameryki, opłynięcie Ziemi, Droga Morska do Indii) i przesłać je na adres Barbaradela@interia.pl

język angielski:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: padlet.com/magdak752/jezykangielski456

26.03.2020 Temat lekcji: I wasn’t at school yesterday – określenia czasu odnoszące się do przeszłości.

 1. Przeczytaj określenia czasu (time expressions) odnoszące się do przeszłości w słowniku str. 75 podręcznik, następnie przeanalizuj zieloną tabelę Look!.
 2. Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=KAsacxmPh1Q
 3. Wykonaj ćwiczenie 8 str. 69 podręcznik do zeszytu wpisując w podane zdania wyrażenia czasu mówiące o tym, kiedy wykonałe/aś ostatnio podane czynności.
 4. Uzupełnij zadanie 3 na str. 43 w zeszycie ćwiczeń.

27.03.2020 Temat lekcji:  We were at the cinema last Saturday – ćwiczenia w zastosowaniu czasownika be w czasie przeszłym.

 1. Powtórz odmianę czasownika be w czasie przeszłym (notatka w zeszycie i tabela str. 69 podręcznik).
 2. Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=O3FdGPehN-E
 3. Wykonaj ćwiczenia 1, 2, 4, 5 na str. 43 w zeszycie ćwiczeń.

Zrób zdjęcia wykonanych zadań i wyślij na mój adres mailowy podany poniżej do 31 marca.

 1. Jeśli posiadacie telefon lub tablet, polecam Wam pobranie aplikacji DUOLINGO i codzienną zabawę (przez kilkanaście minut) z angielskim słownictwem w różnych działach tematycznych.
 2. Proszę nauczcie się odmiany czasownika be w czasie przeszłym (notatka z ostatniej lekcji w zeszycie lub tabela w podręczniku na str. 69). Następnie wykonajcie zadania 6 i 7 ze str. 69 z podręcznika do zeszytu.

kontakt:  magdak752@gmail.com

plastyka:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://pl.padlet.com/annakyc1/plastyka

Temat: Rytm i symetria w architekturze. Fasady różnych budowli ” Moja budowla”.
Proszę przeczytać informacje z podręcznika ze str. 63-65. Wykonać fasadę budowli techniką kolaż.

Wcześniejsze:

 1. O sztuce w przestrzeni. O formie przestrzennej . Wykonaj instalację „ chrońmy naszą planetę” Podręcznik str. 56-58.
 2. O różnych formach przestrzennych .”Planety rakiety i kosmos”.

Prace proszę wykonać, zrobić zdjęcie i przesłać na poniższy adres:
Adres email:  annakyc1@wp.pl

technika:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/annakyc1/technika

 1. Zbuduj pojazd przyszłości . Podręcznik str. 41 rozwiąż zadania czy już potrafisz.
 2. To takie proste ! Ekologiczny stworek.(podręcznik str.40).

Prace proszę wykonać, zrobić zdjęcie i przesłać na poniższy adres:
Adres email:  annakyc1@wp.pl

muzyka:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/darekszlachowski/muzyka

 Proszę realizować kolejne tematy z podręcznika, począwszy od tematu 22. 

kontakt: darek.tczyca@gmail.com

wychowanie fizyczne:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/tomekro2/wf

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-ćwiczenia

religia:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://pl.padlet.com/kstobola/Religia

 https://wordwall.net/play/854/710/836

https://wordwall.net/play/756/621/962

https://wordwall.net/play/829/660/119

Drodzy uczniowie! 
Kiedy zetkniecie się z tym co do Was piszemy, zastanowicie się pewnie czego katecheci mogą od was wymagać, czytaj dalej.

informatyka:

Wskazówki do dalszej pracy i zadania domowe znajdziecie pod adresem poniżej
https://padlet.com/ludmilakopec/inforrmatyka

https://epodreczniki.pl/a/zaawansowane-wykorzystywanie-zasobow-internetu/DBCq8UN4o

kontakt: ludzik.k60@gmail.com

KLASA 6

język polski:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: http://padlet.com/sudelskarenata/jezykpolski

Drodzy Uczniowie
Wszystkie prace pisemne proszę przesyłać do mnie na adres sudelskarenata@gmail.com  oprócz zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń. Proszę codziennie sprawdzać pocztę. Prace odesłane do poprawy należy poprawić i odesłać ponownie. Od 25.03. zadane prace podlegają ocenie. Prace do wykonania będą zamieszczane przeze mnie  na stronie szkoły lub przesyłane poprzez pocztę mailową. Proszę nie robić zdjęć i skanów prac. Pracę należy pisać w formacie Word.
 Życzę owocnej i wytrwałej pracy. Pozdrawiam!
                   Renata Sudelska

Zapisać temat w zeszycie: W muzealnej sali liczbom miejsce dali. Typy liczebników.
Proszę przeczytać wiadomości w podręczniku na str.71-75.Nauczyć się  wiadomości dotyczących liczebników. Wykonać wszystkie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń dotyczące tego tematu.str.32-33

Prace do napisania:
1.Napisz list do koleżanki/kolegi. Przekonaj ją/go, że nie warto i nie powinno się godzinami przesiadywać przed komputerem.
2.Opisz życzliwie koleżankę lub kolegę ze szkoły.

Wszystkim zalecam czytanie lektur, które zapisane są z tyłu w zeszycie. Teksty można znaleźć w Internecie.

matematyka:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://pl.padlet.com/mariazofiasobieraj/matematyka

W celu zwrotnego przesyłania prac otrzymanych w formacie pdf, można skorzystać z darmowej aplikacji Office Lens (na smartfony ze Sklepu Play, na iPhone z app store). Aplikacja ta pozwala uzyskać dobrą jakość oddawanej pracy.

 Pola wielokątów.
Rozwiązane zadania (wybrać grupę A lub B) proszę przesłać w terminie do 25.03.2020 r. na mój adres mailowy:
maria.zofia.sobieraj@gmail.com

historia:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: http://padlet.com/ewadela57/historia

 1. Data tematu: 12.03.2020r. Temat: Tajemnice sprzed wieków. Jak rozpoczęła się rewolucja amerykańska. Podręcznik str. 148 – 149.

Notatka z lekcji do zeszytu –sporządzają sami uczniowie na podstawie przeczytanego tekstu. Zeszyt ćwiczeń – str. 74 -75 – wszystkie ćwiczenia.

 1. Data tematu: 17.03.2020r. Temat: Podsumowanie rozdziału IV – Od absolutyzmu do republiki. W zeszycie przedmiotowym uczniowie pisemnie odpowiadają na pytania z podręcznika od 1 do 7 str. 150. W zeszycie ćwiczeń uczniowie wykonują wszystkie zadania od 1 do 6 str. 76 - 77 na podstawie wiadomości zawartych w podręczniku z rozdziału IV.

     3.4. Data tematu: 19.03.2020. i 24.03.2020r. Temat: Rzeczypospolita pod rządami Wettinów. Podręcznik str.152 – 157.

Przeczytać  temat 3 razy. Notatka z lekcji do zeszytu przedmiotowego: str.157: „To już wiem” 2 zadania do wyboru pisemnie z podręcznika str. 157. Zeszyt ćwiczeń str.78 – 80 wszystkie zadania.

kontakt: ewadela57@gmail.com

biologia:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/justynaceglasp/biologia

Temat: „Płazy - kręgowce wodno - lądowe”
1. przeczytać informacje z podręcznika str. 93-96
2. wykonać ćwiczenia z ćwiczeniówki str. 77-81
3. wypisać w zeszycie nazwy gatunków płazów występujących w Polsce.

Temat: „Gady-kręgowce, które opanowały ląd”.
1. przeczytać informacje z podręcznika str. 103-111
2. wykonać ćwiczenia z ćwiczeniówki str. 85-92

Materiały do pracy zdalnej:
https://epodreczniki.pl/a/plazy---zwierzeta-wodno-ladowe/DbCyM1YnM

Mail do wysyłania prac:  justynacegla.sp@gmail.com

geografia:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://pl.padlet.com/basde/geografia

Temat: Unia Europejska.
Na bazie wiedzy z podręcznika i innych źródeł geograficznych, proszę się zastanowić a następnie opracować: Jaka jest rola Unii Europejskiej w przemianach społecznych i gospodarczych kontynentu. Krótką informację proszę przesłać na adres: Barbaradela@interia.pl

 Na podstawie analizy map tematycznych Europy Południowej i treści tekstu źródłowego z podręcznika przygotować w punktach: "co zdecydowało o rozwoju turystyki w Europie Południowej".

język angielski:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: padlet.com/magdak752/jezykangielski456

25.03.2020 Temat lekcji: Cooking – vocabulary. Gotowanie – wprowadzenie słownictwa.

 1. Przypomnij sobie słownictwo związane z jedzeniem i napojami. W zeszycie zrób tabelę z 5 kolumnami: vegetables, fruit, milk products, meat, drinks. Do każdej kategorii wpisz co najmniej 5 słów (może być więcej).
 2. Przeczytaj tekst na str. 80 w podręczniku na temat kursu gotowania dla początkujących. Korzystając ze słownika (str. 89) uzupełnij wyrażenia czasownikami związanymi z gotowaniem, które pasują do zdjęć na str. 80 (ćw. 3 str. 81).
 3. Przeczytaj uwagę w zielonej tabeli Look! Wpisz do zeszytu numery zdjęć z czynnościami związanymi z gotowaniem pasującymi do podanych w ćw. 4 potraw (co trzeba zrobić, aby przygotować podane potrawy).
 4. Obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=BkQ0tE-kylc

27.03.2020 Temat lekcji: Cooking – vocabulary exercises. Gotowanie – ćwiczenia leksykalne.

 1. Powtórz czasowniki związane z gotowaniem (słownik str. 89 podręcznik).
 2. Zapoznaj się z rzeczownikami związanymi z gotowaniem (słownik str. 89 podręcznik).
 3. Wykonaj zadanie 6 str. 81 podręcznik. Wpisz do zeszytu, które wyrażenie z dwóch podanych należy użyć w zdaniu.
 4. Wykonaj ćwiczenia 1-5 ze str. 50 w zeszycie ćwiczeń

Zrób zdjęcia wykonanych zadań i wyślij na mój adres mailowy podany poniżej do 31 marca.

 1. Jeśli posiadacie telefon lub tablet, polecam Wam pobranie aplikacji DUOLINGO i codzienną zabawę (przez kilkanaście minut) z angielskim słownictwem w różnych działach tematycznych.
 2. Proszę powtórzyć materiał, nad którym pracowaliśmy ostatnio, czyli choroby, dolegliwości, porady w kwestiach zdrowia i zdrowego trybu życia. Wykonajcie zadania 1, 3, 4, i 7 ze str. 76-77 podręcznika do zeszytu. Następnie jako zadania powtórzeniowe z rozdziału 5 wykonajcie wszystkie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na str.48-49.
 3. Obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=RLG8Nyve2vg
 4. Wykonaj zadanie: https://learningapps.org/6533933 oraz inne ćwiczenia językowe na stronie learningapps.org.

kontakt:  magdak752@gmail.com

plastyka:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://pl.padlet.com/annakyc1/plastyka

Temat: Bogactwo ornamentu. Jak powstaje i z czego się składa?
Proszę przeczytać informacje z podręcznika ze str.90-93. Wykonać ornament jako kod osobisty według polecenia z podręcznika ze str. 93.
Proszę wykonać dowolną pracę plastyczną związaną ze Świętami Wielkanocnymi dowolną techniką.
Bogactwo ornamentu. Jak powstaje i z czego się składa? Wykonaj ozdobny ornament na zaprojektowanym naczyniu np. talerzu, filiżance itp. Podręcznik str.90-93

Prace proszę wykonać, zrobić zdjęcie i przesłać na poniższy adres:
Adres email:  annakyc1@wp.pl

technika:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/annakyc1/technika

Temat : Rzuty aksonometryczne.
Proszę przeczytać informacje z podręcznika ze str. 46. Wykonać ćw. 2, 3, 4 5 ze str.47.

 1. Rzuty prostokątne. Wykonać ćwiczenia; 1.str.42, 4 str.44, .5str.45, oraz zadanie sprawdź się str. 45
 2. Przygotować plakat „ Trzymaj formę”

Prace proszę wykonać, zrobić zdjęcie i przesłać na poniższy adres:
Adres email:  annakyc1@wp.pl

muzyka:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/darekszlachowski/muzyka

 Proszę realizować kolejne tematy z podręcznika, począwszy od tematu 22. 

kontakt: darek.tczyca@gmail.com

wychowanie fizyczne:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/tomekro2/wf

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-ćwiczenia

religia:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://pl.padlet.com/kstobola/Religia

 https://wordwall.net/play/854/710/836

http://wordwall.net/play/524/302/105

Drodzy uczniowie! 
Kiedy zetkniecie się z tym co do Was piszemy, zastanowicie się pewnie czego katecheci mogą od was wymagać, czytaj dalej

informatyka:

https://epodreczniki.pl/a/wysylanie-i-odbieranie-zalacznikow-za-pomoca-poczty-elektronicznej/D1DLkCGdo

kontakt: ludzik.k60@gmail.com

KLASA 7

język polski:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: http://padlet.com/sudelskarenata/jezykpolski

Drodzy Uczniowie
Wszystkie prace pisemne proszę przesyłać do mnie na adres sudelskarenata@gmail.com  oprócz zadań wykonywanych w zeszycie ćwiczeń. Proszę codziennie sprawdzać pocztę. Prace odesłane do poprawy należy poprawić i odesłać ponownie. Od 25.03. zadane prace podlegają ocenie. Prace do wykonania będą zamieszczane przeze mnie  na stronie szkoły lub przesyłane poprzez pocztę mailową. Proszę nie robić zdjęć i skanów prac. Pracę należy pisać w formacie Word.
 Życzę owocnej i wytrwałej pracy. Pozdrawiam!
                   Renata Sudelska

Zapisać temat w zeszycie: Wypowiedź argumentacyjna.
Proszę przeczytać wiadomości w podręczniku na str.184-187. Przyswoić sobie zasady pisania tej formy wypowiedzi pisemnej. .          Wykonać ćwiczenia z podręcznika 1-6 str.185-186 i przesłać drogą mailową na mój adres  sudelskarenata@gmail.com

Prace do napisania:
1. Zadanie 6 str.135 (podręcznik)
2. Przeprowadź wywiad z kimś z Twojego otoczenia (np. rodziny, znajomych), kto w trudnej sytuacji wykazał się silnym charakterem.
Wzoruj się na wywiadzie z Janem Melą (podręcznik str.118).

Wszystkim zalecam czytanie lektur, które zapisane są z tyłu w zeszycie. Teksty można znaleźć w Internecie.

matematyka:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://pl.padlet.com/mariazofiasobieraj/matematyka

W celu zwrotnego przesyłania prac otrzymanych w formacie pdf, można skorzystać z darmowej aplikacji Office Lens (na smartfony ze Sklepu Play, na iPhone z app store). Aplikacja ta pozwala uzyskać dobrą jakość oddawanej pracy.

Figury geometryczne
Rozwiązane zadania (wybrać grupę A lub B) proszę przesłać w terminie do 25.03.2020 r. na mój adres mailowy:
maria.zofia.sobieraj@gmail.com

historia:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/ewadela57/historia

 1. Data tematu: 16.03.2020r. Temat: Na frontach I wojny światowej. Podręcznik str. 161 – 167. Przeczytać temat 3 razy. Do zeszytu przedmiotowego – notatka ze str.184. ćwiczenie 1 i 2 str.184.
 2. Data tematu: 18.03.2020r. Temat: Jakie były początki czołgów. Podręcznik str. 168 – 169. Przeczytać temat 3 razy i samodzielnie zredagować notatkę do zeszytu przedmiotowego.
 3. Data tematu: 23.03. 2020r. Temat: I wojna światowa na ziemiach polskich. Podręcznik str. 170- 174. Przeczytać temat 3 razy. Zapamiętać najważniejsze wiadomości. Do zeszytu przedmiotowego przepisać notatkę ze str. 184. Wykonać pisemnie ćwiczenie 1 i 2 ze str. 174.
 4. Data tematu: 25.03.2020r. Temat: Rewolucje w Rosji. Podręcznik str. 175 -179. Przeczytać temat 3 razy. Zapamiętać najważniejsze wiadomości. Wykonać pisemnie ćwiczenie 3 ze str.179. Przepisać notatkę do zeszytu. 

kontakt: ewadela57@gmail.com

biologia:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/justynaceglasp/biologia

Temat: ”Budowa i rola układu nerwowego”.
1. przeczytać informacje z podręcznika str. 173-176
2. wykonać w zeszycie ćwiczenia ze strony 176 z podręcznika

Temat: ”Ośrodkowy układ nerwowy”.
1. przeczytać informacje z podręcznika str. 177-180
2. wykonać w zeszycie ćwiczenia ze strony 180 z podręcznika
3. Obejrzyj filmy:
https://www.youtube.com/watch?v=Xd0-u00gxEc
https://www.youtube.com/watch?v=o_xToYRrH4M

chemia:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/justynaceglasp/chemia

 • Rozwiązać wszystkie ćwiczenia ze strony 158 z podręcznika.
 1. Temat: Rozpuszczalnośc substancji w wodzie
  https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/DYLjUQ1XO
  https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8
  https://www.youtube.com/watch?v=qfnCvNw5A50
  https://www.youtube.com/watch?v=j5rdYI_JrvY
  https://chemiadlaopornych.pl/szkola-srednia/rozpuszczalnosc/

  - Dodatkowo rozwiązać ćwiczenia z podręcznika: 4/169, 1-7/183

Mail do wysyłania prac: justynacegla.sp@gmail.com

geografia:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://pl.padlet.com/basde/geografia

Temat: Zagrożenia powodziowe na Dolnym Śląsku i w Małopolsce.
Opierając się na wiedzy z podręcznika str 171-173 i mapach tematycznych Polski przedstaw warunki naturalne i przykłady działań człowieka na Dolnym Śląsku i w Małopolsce sprzyjające i niesprzyjające powodziom - krótko w punktach i przesłać na adres Barbaradela@interia.pl Wykonać ćw. 34.1 str 167 i ćw 35.1 str 171 podręcznik, wykonane ćwiczenia wpisać z tyłu w zeszycie przedmiotowym.

 Przygotować się do dyskusji na temat: "Rola i znaczenie Polski w Europie i na świecie z uwzględnieniem osiągnięć Polaków w różnych dziedzinach życia".

fizyka:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://pl.padlet.com/jkarczewska57/fizyka

 1. Przerobić przykłady ze strony 147.
 2. Temat: Pierwsza zasada dynamikii Newtona 5.3/150
 3. Temat: Trzecia zasada dynamiki Newtona (5.4 str.156)

kontakt:  jkarczewska57@gmail.com

język angielski:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: http://padlet.com/magdak752/jezykangielski78

25.03.2020 Temat lekcji: The body – vocabulary. Ciało – ćwiczenia leksykalne

 1. Zapoznajcie się ze słownictwem związanym z częściami ciała (str. 77 w podręczniku Lesson 6.1). Następnie przeczytaj tekst Our amazing bodies na str. 68.
 2. Następnie wykonajcie zadania 2, 3, 5 i 10 z podręcznika na str. 69 do zeszytu. (wpisz tylko brakujące wyrażenia, nie całe teksty)
 3. Wykonaj ćwiczenia 1-8 na str. 64-5 w zeszycie ćwiczeń.

27.03.2020 Temat lekcji: Countable and uncoutable nouns. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

 1. Obejrzyj film edukacyjny https://www.youtube.com/watch?v=Rc4aFXmxXww
 2. Wykonaj ćwiczenia 1, 2 i 3 na str. 66 w zeszycie ćwiczeń.

Zrób zdjęcia wykonanych zadań i wyślij na mój adres mailowy podany poniżej do 31 marca.

 1. Jeśli posiadacie telefon lub tablet, polecam Wam pobranie aplikacji DUOLINGO i codzienną zabawę (przez kilkanaście minut) z angielskim słownictwem w różnych działach tematycznych.
 2. Proszę powtarzać czasowniki nieregularne (tabela na ostatniej stronie podręcznika)
  https://learningapps.org/4395701
  https://learningapps.org/2821564
  oraz inne ćwiczenia językowe  na stronie learningapps.org
 3. Zapoznajcie się ze słownictwem do następnego działu (str. 77 w podręczniku Lesson1). Następnie wykonajcie zadania 2, 3, 5 i 10 z podręcznika na str. 68-9 (do zeszytu) oraz ćwiczenia 1-8 na str. 64-5 w zeszycie ćwiczeń.
 4. Polecam Wam oglądanie ulubionych filmów lub seriali w angielskiej wersji językowej (z włączoną lub wyłączoną funkcją napisów, ale bez lektora).

kontakt:  magdak752@gmail.com

język niemiecki:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/barbarawilk2020/jezykniemiecki

 • Proszę uczniów klasy 7 o powtórzenie liczebników głównych i zapoznanie się z filmem na temat podawania czasu zegarowego w języku niemieckim https://www.youtube.com/watch?v=uo4zr16K-Pg oraz z przykładami w podręczniku na str.86. Proszę o zrobienie zadania 3 ze str.87 w podręczniku oraz ćwiczeń 1,2,3 str.53 i 54 w zeszycie ćwiczeń, a następnie przesłanie ich do mnie na maila.
 • PODRĘCZNIK: Zadanie 21,strona 81 – pisemnie w zeszycie (nauczyć się słownictwa z tego zadania).
  ZESZYT ĆWICZEŃ: ćwiczenie 15, strona 50.
  Proszę także  uczniów o systematyczne utrwalanie poznanego słownictwa.

Proszę uczniów o przesyłanie zadań domowych na adres mailowy: barbarawilk2020@wp.pl

plastyka:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://pl.padlet.com/annakyc1/plastyka

Temat: O historii fotografii i jego rodzajach.
Proszę przeczytać informacje z podręcznika ze str.72-76. Wykonaj pracę plastyczną Fotograficzny kolaż według polecenia ze str. 76
- Wykonaj portret fotograficzny wybranej osoby . Postaraj się aby praca nie tylko przedstawiała jego wygląd zewnętrzny , lecz także odzwierciedlała cechy osobowości i zainteresowania. .Podręcznik 72-76
- Tworzenie zaskakującego obiektu sztuki połączonego z obrazem .(podręcznik 65-70).

Prace proszę wykonać, zrobić zdjęcie i przesłać na poniższy adres:
Adres email:  annakyc1@wp.pl

muzyka:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/darekszlachowski/muzyka

 Proszę realizować kolejne tematy z podręcznika, począwszy od tematu 22. 

kontakt: darek.tczyca@gmail.com

wychowanie fizyczne:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/tomekro2/wf

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-ćwiczenia

religia:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://pl.padlet.com/kstobola/Religia

https://wordwall.net/play/854/710/836

http://wordwall.net/play/524/302/105

Drodzy uczniowie! 
Kiedy zetkniecie się z tym co do Was piszemy, zastanowicie się pewnie czego katecheci mogą od was wymagać, czytaj dalej

KLASA 8

język polski:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/basieg/jezykpolski

KLASA VIII JĘZYK POLSKI - ZADANIA

 1. Temat: Idealne społeczeństwo. George Orwell, Folwark zwierzęcy (fragmenty)
  Przeczytać tekst ze str. 194 „Folwark zwierzęcy" ( podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego), wykonać ćwiczenia ze str. 196, ćw. 4 i 5 pisemnie- ( w piątym podać przynajmniej pięć argumentów)-  przesłać na mój adres e-mailowy.
 2. Temat: Człowiek idealny.Veronica Roth, Wierna (fragmenty).
  Przeczytać tekst ze str.198 „Wierna” ( podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego), wykonać ćwiczenia ze str. 200, 
  ćw. 8 str. 198 wykonać pisemnie i przesłać na mój adres e-mailowy.(do 27.03.2020r.)
  Rozwiązania do pozostałych zadań otrzymacie w następnym materiale .

Tematy :

 1. Wypowiedzenie i jego części – powtórzenie wiadomości str.208-211 ( podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego).
  Wykonać ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń od str. 44 do 47.
 2. Zdanie złożone i wielokrotnie złożone – powtórzenie wiadomości. str.212-216 ( podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego).
  Wykonać ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń od str. 48 – 50.

 PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO TESTU Z TYCH DWÓCH TEMATÓW

 W ramach relaksu, ale i też powtórki, robiąc sobie chwilę przerwy, spróbujcie obejrzeć dostępne  ekranizacje lektur obowiązkowych np.: - Pan Tadeusz, -Kamienie na szaniec, - Mały Książę, - Opowieść wigilijna, - Syzyfowe prace,–Quo vadis, - Latarnik, – Zemsta,albo też z klas 4-6 np.:  Chłopcy z Placu Broni, - W pustyni i w puszczy,-Szatan z siódmej klasy,  -Sposób na Alcybiadesa, - Ania z Zielonego Wzgórza.

ZADANIA TESTOWE Z ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH

https://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2020/03/MATERIAŁY-ĆWICZENIOWE-Z-TESTÓW-EGZAMINACYJNYCH.odt

***

Rozwiązania do testów

Rozwiązania do testu z podręcznika ze str. 181-182 (Oprócz zad. 12 ) Proszę porównać  swoje rozwiązania z podanymi.

***

1) Powtórzyć zasady pisowni „nie” z różnymi częściami mowy str.177-178 ( podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego)

DYKTANDO ( przekopiować , uzupełnić i przesłać na mój adres e-mailowy)
https://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2020/03/Dyktando.odt

2) Wykonać test ze str.181-182 ( podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego). Ćw. 12 czyli przemówienie napisać i przesłać na mój adres e-mailowy)

Rozwiązania do pozostałych zadań otrzymacie w następnym materiale .

3) Przeczytać teksty ze str.184 ,186 i 190 ( podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego), wykonać ćwiczenia pod tymi tekstami . Ćw.8 str. 193 ( podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego) – napisać wypracowanie (co najmniej 200 słów)  przesłać na mój adres e-mailowy na poniedziałek 23.03.2020r.

4) Niżej zamieszczam test z części mowy ( przekopiować , uzupełnić i przesłać na mój adres                   e-mailowy na poniedziałek 23.03.2020r.)
https://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2020/03/Częsci-mowy.pdf

5) ZADANIA TESTOWE PROSZĘ SKOPIOWAĆ, ROZWIĄZAĆ I WYSŁAĆ – ŁĄCZNIE  Z WYPRACOWANIEM – NA MÓJ ADRES  E-MAILOWY – DO PIĄTKU 20.03.2020 r./
https://sptczyca.pl/wp-content/uploads/2020/03/klasa-8-Język-polski.pdf

W razie jakichś niejasności proszę o kontakt  e-mailowy oraz o przesyłanie wszystkich prac, o które proszę w zadaniach na poniższy adres:
Barbara Gorgoń. Kontakt: basieg@onet.eu

matematyka:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://pl.padlet.com/jkarczewska57/matematyka

POWTÓRZYĆ:
Dział liczby i działania: str. 40, 41, 42, 44 ( zadania uzupełniające)

Proszę wykonywać testy matematyczne z książki "Teraz egzamin ósmoklasisty"

kontakt: jkarczewska57@gmail.com

historia:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: http://padlet.com/ewadela57/historia

 1. Data tematu: 12.03.2020r. Temat: Opór społeczny wobec komunizmu. Podręcznik str. 166 -171. Przeczytać temat 3 razy. Zapamiętać najważniejsze wiadomości. Przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego ze str. 198. Wykonać pisemnie 1 ćwiczenie ze str.171. Zeszyt ćwiczeń str. 72 – 73 – wszystkie ćwiczenia.
 2. Data tematu: 17.03.2020r. Temat: Powojenna odbudowa. Podręcznik str.172 -175. Przeczytać temat 3 razy. Zapamiętać najważniejsze wiadomości. . Przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego ze str. 198. Wykonać pisemnie 1 ćwiczenie ze str.175. Zeszyt ćwiczeń str. 74 – 75 – wszystkie ćwiczenia.
 3. Data tematu: 19.03.2020r. Temat: Polska w czasach stalinizmu. Podręcznik str.176 -181. Przeczytać temat 3 razy. Zapamiętać najważniejsze wiadomości. . Przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego ze str. 198. Wykonać pisemnie 1 ćwiczenie ze str.181. Zeszyt ćwiczeń str. 76– 77 – wszystkie ćwiczenia.
 4. . Data tematu: 24.03.2020r. Temat: Polski Pażdziernik. Podręcznik str.182 -186. Przeczytać temat 3 razy. Zapamiętać najważniejsze wiadomości. . Przepisać notatkę do zeszytu przedmiotowego ze str. 198. Wykonać pisemnie 1 ćwiczenie ze str.186. Zeszyt ćwiczeń str. 78– 79 – wszystkie ćwiczenia.

kontakt: ewadela57@gmail.com

biologia:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/justynaceglasp/biologia

Temat: ”Różnorodność biologiczna”.
1. przeczytać informacje z podręcznika str. 137-142
2. wykonać w zeszycie ćwiczenia ze strony 142 z podręcznika

chemia:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://pl.padlet.com/jkarczewska57/chemia

 • Temat: Zastosowanie metanolu i etanolu (str. 148-149)
 • Temat 25 / 142 "Metanol i etanol - alkohole monohydroksylowe".

kontakt: jkarczewska57@gmail.com

geografia:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://pl.padlet.com/basde/geografia

Temat:Ameryka Północna i Ameryka Południowa - zróżnicowanie ludności.
Posługując się tekstem z podręcznika str 90-94 oraz innymi źródłami wiedzy geograficznej: Wyjaśnij przyczyny zanikania kultur pierwotnych na przykładzie Ameryki Pn i Pd. Krótką informację nt.: temat proszę przesłać na adres Barbaradela@interia.pl Proszę wykonać ćw 20.1 z podręcznika, rozwiązanie wpisać z tylu w zeszycie przedmiotowym.

Przygotować jakie znaczenie dla życia na Ziemi mają wilgotne lasy równikowe Amazonii.

fizyka:

https://epodreczniki.pl/a/dzialanie-silnika-pradu-stalego/DSdbs0wWL

https://epodreczniki.pl/a/wzbudzanie-przeplywu-pradu-elektrycznego/Du2Ajvg6k

https://epodreczniki.pl/a/podzial-fal-elektromagnetycznych-oraz-ich-zastosowanie/DjHMWAXOt

kontakt: ludzik.k60@gmail.com

język angielski:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: http://padlet.com/magdak752/jezykangielski78

***

 1. Proszę uzupełnijcie wszystkie zadania na karcie pracy, którą otrzymaliście ode mnie na ostatnich zajęciach (un/countable nouns, quantities) oraz wykonajcie pozostałe zadania w repetytorium z działu żywienie.
 2. Zacznijcie pracę z działem Zdrowie w repetytorium (str. 66-73). Zapoznajcie się ze słownictwem w banku słów oraz wykonajcie wszystkie zadania w tym rozdziale.
 3. Polecam Wam pracę z przykładowymi zestawami egzaminacyjnymi, które znajdziecie na stronach: cke.gov.pl (Codziennie o 9.00 nowe zadania, a o 15.00 – rozwiązania. Nie tylko z języka angielskiego, ale z każdego przedmiotu egzaminacyjnego. Trzeba wejść w materiały dodatkowe. Mogą być drobne problemy, bo serwer może być obciążony)
  operon.pl
  nowaera.pl
  www.egzamin-osmoklasisty.pl (po zalogowaniu, bezpłatne)
  arkusze.pl
 4. A w ramach relaksu w zapewne stresujących dla Was dniach, polecam oglądanie ulubionych seriali i filmów w angielskiej wersji językowej (bez lektora, ewentualnie z włączoną funkcją napisów)

kontakt:  magdak752@gmail.com

język niemiecki:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/barbarawilk2020/jezykniemiecki

 • Proszę uczniów klasy 8 o przypomnienie odmiany czasowników "haben" - mieć i "sein" - być w czasie teraźniejzym a następnie zapoznanie się z czasem przeszłym Prateritum tych czasowników na stronie 108 i 109, pkt G21 w podręczniku. Polecam także film wraz z ćwiczeniami na ten temat: https://www.youtube.com/watch?v=0mhKgVpmf80 
 • Następnie proszę zrobić ćwiczenia 1,2,3 na str. 56 i 57. Rozwiązania należy przesłać na mojego maila. 
 • PODRĘCZNIK: zadanie 23 b, strona 88; zadanie 7, strona 79; zadanie 18, strona 84; Wszystkie zadania należy zrobić pisemnie w zeszycie. Proszę także uczniów o systematyczne utrwalanie poznanego słownictwa.

Proszę uczniów o przesyłanie zadań domowych na adres mailowy: barbarawilk2020@wp.pl

wos:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/ewadela57/Wos

Przeczytać 2 kolejne tematy. Zapamiętać najważniejsze wiadomości. Do zeszytu przedmiotowego zredagować samodzielnie notatki. Wykonać po 1 ćwiczeniu do każdego tematu – pisemnie. Pamiętać o „ prasówkach”, które będziemy czytać na lekcji po powrocie do szkoły.

edb:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/tomekro2/EdB

Uczymy się wiedzy z zakresu pierwszej pomocy zawartej w podręczniku oraz w epodręczniku:
https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc---podstawy/D1D9zb1w9
https://epodreczniki.pl/a/przytomny---nieprzytomny/D13Tq0MZG
https://epodreczniki.pl/a/resuscytacja-krazeniowo-oddechowa-doroslych/DjkvZeTUo
https://epodreczniki.pl/a/resuscytacja-krazeniowo-oddechowa-dzieci/DYKDNmARA
https://epodreczniki.pl/a/podstawy-zachowania-wobec-osob-chorych-na-padaczke-i-z-bolem-w-klatce-piersiowej/D14dEHFK1
https://epodreczniki.pl/a/udzielanie-pomocy-przy-zlamaniach-zwichnieciach-i-skreceniach-konczyn/DNMSQbbUl
https://epodreczniki.pl/a/tamowanie-krwotoku/DwZ1Q20ck
https://epodreczniki.pl/a/oparzenia-termiczne-i-chemiczne/Djhc4D90a
https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-zatrucia/DeTB3MI6U
https://epodreczniki.pl/a/wychlodzenia-i-odmrozenia/D135mQWRF
https://epodreczniki.pl/a/porazenie-pradem/DjUavZGcl

i wykonujemy poniższe testy:

TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
https://zdrowie.wprost.pl/quizy/10182820/jak-dobrze-znasz-zasady-pierwszej-pomocy-sprawdz-swoje-umiejetnosci-ratowania-zycia.html
https://test-pierwsza-pomoc.pl

kontakt: tomekro2@wp.pl

wychowanie fizyczne:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/tomekro2/wf

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-ćwiczenia

religia:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://pl.padlet.com/kstobola/Religia

https://wordwall.net/play/854/710/836

http://wordwall.net/play/524/302/105

Drodzy uczniowie! 
Kiedy zetkniecie się z tym co do Was piszemy, zastanowicie się pewnie czego katecheci mogą od was wymagać, czytaj dalej

informatyka:

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/justynaceglasp/informatyka

Wykonać przykład metoda 2 z podręcznika ze strony 78, zrobić zadania ze strony 80.

Materiały do pracy zdalnej:
https://www.youtube.com/watch?v=vDig2c7hbWw

Mail do wysyłania prac: justynacegla.sp@gmail.com

Doradztwo zawodowe

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: 

16.03.2020
TEMAT: Jak zdobywać wiedzę o zawodzie?
Zapoznaj się z filmem https://www.youtube.com/watch?v=6TYKpA64ouc,
Zastanów gdzie możesz znaleźć informacje na temat wybranego zawodu? Poszukaj w dostępnych źródłach wiedzy informacji o interesującym Cię zawodzie.
Możesz skorzystać z tych stron:
http://www.koweziu.edu.pl/filmy/item/1164-filmy-o-zawodach?2108bbc95adf0e08b5c238de389ea414=b21e8b12a7478dbc3f167f9fffb3c997
 http://www.perspektywy3d.pl/pobierz.html#
http://mojzawodmojaprzyszlosc.pl/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/Karty-zawod%C3%B3w.pdf

23.03.2020
TEMAT: Jaki zawód jest lepszy dla chłopaka, a jaki dla dziewczyny?
Przeczytaj poniższy tekst, zastanów się czy droga zawodowa Dominika i Dominiki może być podobna, taka sama a może zupełnie inna. Pomyśl czy zawód ma płeć?
"Dominika Nowak mieszka w Twoim mieście, w domku jednorodzinnym należącym do jej rodziców. Ma 13 lat i chodzi do szkoły podstawowej. Za rok będzie zmieniać szkołę. Najlepiej idzie jej nauka chemii i języka angielskiego. Nie wie jeszcze, co będzie robić w przyszłości, ale podjęła już pierwszą „pracę zarobkową” – w każdą niedzielę pomaga w sklepie swoich rodziców. Lubi chodzić do kina, oglądać telewizję i słuchać muzyki. Ma wielu przyjaciół i jest przez nich bardzo lubiana".
Zastanów się, w jaki sposób potoczy się życie osobiste, wybór szkoły i kariera zawodowa Dominiki w ciągu następnych dziesięciu lat.
Zapoznaj się z filmami, linki znajdują się poniżej
 http://www.tvn24.pl/wideo/magazyny/nie-meskie-zawody,1463226.html?playlist_id=12698
https://www.youtube.com/watch?v=ZqJBXQwgbno 

30.03.2020
TEMAT: Co bierzemy pod uwagę wybierając zawód?
Zapoznaj się z filmami, linki znajdują się poniżej. Zastanów się co Ty weźmiesz pod uwagę wybierając zawód? Czym będziesz się kierował? Odwiedź stronę  https://mapakarier.org/paths
Wyszukaj interesujący Cię zawód i zapoznaj się z informacjami o min. 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hg-1JK98lMA
https://www.youtube.com/watch?v=qefETYPjBs0

6.04.2020
TEMAT: Czym jest rynek pracy?
Zastanów się dlaczego ludzie pracują? Do czego potrzebna jest praca?
Zapoznaj się z filmem, link poniżej. Pomyśl, czy wybrany przez Ciebie zawód może być zagrożony przez robotyzację?https://www.youtube.com/watch?v=TUrrCf4NoVc

W razie pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt mailowy: kasia.1883@tlen.pl

WDŻ

Od 25.03.2020 r. materiały dydaktyczne (tematy lekcji, zadania, ćwiczenia, wskazówki do dalszej pracy) znajdziecie pod adresem: https://padlet.com/basieg/rui402jq98c0