Konkurs „W świecie Akademii Pana Kleksa”
19 listopada 2018
Noc Czytania
15 grudnia 2018
Pokaż wszystkie

Wycieczka do Biblioteki Jagiellońskiej i Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

W dniu 13 grudnia 2018 r. uczniowie naszej szkoły z klas: VII, VIII  i III a uczestniczyli w wycieczce do Krakowa.

Celami wycieczki było:
– kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
– kształtowanie poczucia szacunku dla książek;
– wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki;
– poznanie pracy bibliotekarza;
– kształtowanie czytania ze zrozumieniem;
– kształcenie umiejętności rozpoznawania stylów w architekturze i malarstwie;
– powtórzenie wiadomości z zakresu: historii, historii sztuki, wiedzy o kulturze i języka polskiego.

Jednym z punktów programu było zwiedzanie Biblioteki Jagiellońskiej. Po bibliotece oprowadzały nas dwie panie, pracownice  biblioteki, które z pasją i zaangażowaniem opowiadały o tym miejscu. Uczniowie zapoznani zastali z zasadami obowiązującymi w bibliotece,  o tym w jaki sposób można wypożyczać woluminy, korzystać z czytelni, zbiorów audiowizualnych i cyfrowych. Uczniowie zapoznali się ze strukturą biblioteki, zobaczyli miejsca niedostępne dla zwykłych czytelników, zwiedzili ogromne magazyny książek i czasopism. Wcielili się także w rolę pracowników, wyszukiwali książki zamówione przez czytelników, a następnie nadawali je nowoczesnym, skomputeryzowanym systemem przesyłania.

Kolejnym punktem wycieczki, było zwiedzanie największej w Polsce, stałej ekspozycji dziewiętnastowiecznego polskiego malarstwa i rzeźby — Galerii Sztuki XIX wieku w Sukiennicach. Podczas zajęć uczniowie nie tylko wysłuchali opowieści przewodnika o artystach i ich dziełach, ale także samodzielnie rozwiązywali zagadki, które pomagały im utrwalić zdobytą wiedzę i pozwoliły lepiej zgłębić świat sztuki. Uczniowie wzięli udział w grze. Otrzymali kilkustronicowe gazety, wzorowane na gazetach z epoki XIX wieku. Na zadrukowanych stronicach brakowało pewnych treści, które uczniowie musieli odnaleźć na obrazach i rzeźbach. I w tym przypadku czytanie ze zrozumieniem, okazało się kluczem do sukcesu i przyznać trzeba, że większość grupy wykazała się w tym zakresie dużą biegłością.

Obie atrakcyjne forma zwiedzania – w Bibliotece Jagiellońskiej i w Galerii Malarstwa XIX w  przyczyniają się, aby zachęcić młodzież do działania  oraz uświadamiają, że czytanie książek jest inwestycją we własną przyszłość.

Na zakończenie wycieczki udaliśmy się do kina Cinema City Bonarka, gdzie obejrzeliśmy filmy pt. „Miłość jest wszystkim” i ” Fantastyczne zwierzęta:zbrodnie Grindelwalda”. /T.R./