227 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3 maja 2018
„Pamięć to nasz obowiązek”
8 maja 2018
Pokaż wszystkie

Konkurs Plastyczny: ” Ilustrowany kodeks bezpieczeństwa”.

W ramach projektu „Bezpieczna +” nauczyciel plastyki Maria Prędka przy współpracy Anny Kyć i Teresy Maniak zrealizowała konkurs plastyczny pt. ” Ilustrowany kodeks bezpieczeństwa”, którego celem było uwrażliwienie dzieci na zasady bezpieczeństwa w domu, szkole , na drodze ,w Internecie, bezpiecznego spędzania wolnego czasu.

W dniu 13.04.2018r. komisja konkursowa dokonała oceny prac zgodnie z regulaminem. Prace oceniano w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV-VI oraz klasy VII i II i III gimnazjum. Do konkursu przystąpiło 134 uczniów ,w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jury biorąc pod uwagę trafność doboru tematu, jakość wykonania, oryginalność, stopień trudności nagrodziło prace  uczniów.

Nad przebiegiem konkursu czuwała Dyrektor Szkoły : Pani Marta Szreder.

Po zakończeniu prac komisji przygotowano na korytarzu, przed wejściem do świetlicy wystawę pokonkursową wszystkich prac, które opatrzono metryczkami. Wystawa trwa od 17.04.2018r.

W dniu 25.04.2018r. wszyscy rodzice uczestniczący w zebraniu wywiadowczym mogli podziwiać wywieszone prace.  W tym samym czasie pani Maria Prędka wykonała dyplomy dla zwycięzców zamieszczając na nich zdjęcia nagrodzonych prac. W dniu 30.04.2018r. przy okazji obchodów  Trzeciego Maja pani Dyrektor wręczyła zwycięzcom nagrody: I miejsca otrzymały plecak szkolny, II miejsca torbę sportową, III miejsca plecak mały, a wyróżnienia torebkę sportową.

Przeprowadzony konkurs przyczynił się do zwiększenia świadomości potrzeby zachowania zasad bezpieczeństwa uczniów zarówno tworzących prace, jak i oglądających je. Twórcy mogli przeanalizować dokładnie poruszane problemy, a wystawa przyczyniła się do promocji lepszego, bezpiecznego życia.

Szczególnie ważnym aspektem, często podejmowanym przez uczniów okazał się temat widoczności na drodze pieszego, zastosowania odblasków, dobrego oświetlenia i bezpiecznego poruszania się na rowerze. Kolejną sprawą pięknie zobrazowaną przez ucznia Wiktora Prędkiego, było pokazanie dwóch dróg życiowych i konsekwencji wyboru tej niewłaściwej.

Inne aspekty to:

  • zastosowanie się do zasad ruchu drogowego,
  • zasady bezpiecznego poruszania się w szkole i zgodnej, wspólnej zabawy,
  • bezpiecznego poruszania się w Internecie,
  • asertywności wobec używek,
  • zabezpieczenie przed dziećmi źródeł ognia,
  • zasady ewakuacji w sytuacji np. zagrożenia pożarem,
  • relaksu nad wodą w miejscach strzeżonych ,
  • bezpiecznej zabawy w odpowiednio przygotowanych dla dzieci miejscach.

Prace plastyczne obrazujące zasady bezpieczeństwa uświadomiły uczniom potrzebę bycia ostrożnym, przywidującym i tym samym bezpiecznym. /Anna Kyć/