Dzień Babci i Dziadka 2022
13 lutego 2022
#napomocUKRAINIE
28 lutego 2022
Pokaż wszystkie

DODATKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE DLA UCZNIÓW – INFORMACJA DLA RODZICÓW

         W związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej w szkołach i placówkach dyrektorzy publicznych szkół podstawowych mogą organizować dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów.

          Termin realizacji zadań:
- od 01 marca 2022 r. do 20 grudnia 2022 r.

          Dodatkowe zajęcia specjalistyczne:
- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne;
- zajęcia logopedyczne;
- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne.

         Liczba godzin zajęć ogółem: 70.

          W dodatkowych zajęciach specjalistycznych biorą udział  uczniowie (zgodnie z rozpoznanymi potrzebami) klas I-VIII z roku szkolnego 2022/2023.

          Przepisy prawne: Zasady korzystania ze wsparcia oraz zasady realizacji zajęć określają przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.