Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/24
4 października 2023
Pokaż wszystkie

Program „Youngster”

Od września tego roku Szkoła Podstawowa w Tczycy uczestniczy w krajowym programie „Youngster” z języka angielskiego.

Youngster to dodatkowe zajęcia z języka angielskiego adresowane do uczniów klas VIII szkół podstawowych. Prowadzone w małych, 10-15 osobowych grupach są dostosowane poziomem do znajomości języka przez uczniów. Zajęcia, będące uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania, realizowane są w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w roku szkolnym.

To, co wyróżnia Program Youngster, to ukierunkowanie nauki na pobudzanie wewnętrznej motywacji ucznia. Służy temu również system nagradzania, w którym pod uwagę brany jest przede wszystkim przyrost wiedzy, a nie tylko wyniki końcowego testu.

 

Harmonogram Programu "Youngster" na rok 2023/2024:

DNI KTÓRE WYPADAJĄ W ŚRODĘ LICZBA ZAJĘĆ: 2 GODZINY, POZOSTAŁE 1 GODZINA

13.09.2023
13.09.2023
02.10.2023
04.10.2023
09.10.2023
11.10.2023
16.10.2023
23.10.2023
25.10.2023
30.10.2023
06.11.2023
08.11.2023
13.11.2023
15.11.2023
20.11.2023
22.11.2023
27.11.2023
29.11.2023
04.12.2023
06.12.2023
11.12.2023
13.12.2023
18.12.2023
03.01.2024
08.01.2024
10.01.2024
15.01.2024
17.01.2024
22.01.2024
24.01.2024
29.01.2024
31.01.2024
05.02.2024
07.02.2024
26.02.2024
28.02.2024
04.03.2024
06.03.2024
11.03.2024
03.03.2024
18.03.2024
20.03.2024
25.03.2024
27.03.2024
03.04.2024
10.04.2024
15.04.2024
17.04.2024
22.04.2024
29.04.2024
08.05.2024
06.05.2024
13.05.2024
22.05.2024
29.05.2024
05.06.2024
12.06.2024
19.06.2024
19.06.2024
24.03.2024

 

W roku szkolnym 2018/19 po raz pierwszy została również przeprowadzona pilotażowa edycja Programu pn. English Teaching Activities (ETAs) + Youngster, realizowana wspólnie przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. W ramach Programu uczniowie 10 szkół rozpoczęli dodatkowe zajęcia z języka angielskiego już w klasie VI i będą je kontynuować, aż do zakończenia nauki w szkole podstawowej.

 

Od roku szkolnego 2018/19, w związku z reformą edukacji, zajęcia adresowane są do uczniów VIII szkół podstawowych. Poprzednie edycje programu były realizowane w gimnazjach - wzięło w nich udział ponad 30 000 uczniów z blisko 370 gimnazjów z terenów wiejskich w Polsce.