Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2023/2024 obowiązujący w Szkole Podstawowej w Tczycy
14 lipca 2023
Program „Youngster”
6 listopada 2023
Pokaż wszystkie

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/24

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Tczycy w roku szkolnym 2023/2024

20 grudnia 2023r.

2 maja 2024r

14 maja 2024r. – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

15 maja 2024r. – egzamin ósmoklasisty z matematyki

16 maja 2024r. – egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego,

31 maja 2024r.